Bár a termékenység mérséklődése már a századfordulón megindult, az I. Világháborúig nem jelentős. Az I. Világháború az évszázad legnagyobb emberveszteségét követelő háborúja, amelyben ráadásul az utódlást biztosítani hivatott fiatal férfiak százezrei estek el. Az emiatt meg nem született gyermekek hiánya jól látszik az alábbi korfán is.

 

A trianoni „béke”szerződések következtében magyarok milliói kerületek a környező államokba.

A két világháború között nő a lélekszám közel 12 millióra, majd a II. Világháború (1939-1945) után 1949-re visszaesik 9.076 041 főre és tulajdonképpen erre az időre tehető Magyarország és Európa demográfiai hanyatlásának kezdete.

Az 1949 és 1956 közötti időszak az újkori magyar népesedés egyik leginkább közismert időszaka. A Ratkó Anna népjóléti- majd egészségügyi miniszter nevét viselő korszakban soha nem látott szintre csökkent a halálozási ráta részben a társadalombiztosítás általános kiterjesztése miatt. A gyermektelenségi adó bevezetése és az abortusztilalom szigorú betartása miatt pedig látványosan megemelkedett a születések száma, így a természetes szaporulat a magyar viszonyokhoz képest nagyon magas szintet ért el, évente 100 000 fővel gyarapodott az ország népessége. Az ebben az időszakban születetteket Ratkó-gyerekeknek szokás nevezni, generációjuk szembetűnő Magyarország korfáján.

1956. június 4-én szovjet nyomásra, feloldották az abortusztilalmat (második tiranon), a forradalom leverése után pedig eltörölték a gyermektelenségi adót. A rendeletnek ellenálló orvosok ellehetetlenítése, megfélemlítése és likvidálása mellett a tömeges abortuszok (1960 és 1973 között több volt az abortuszok száma, mint a születéseké!) a fogamzásgátlás elterjedése, valamint a nők munkába kényszerítése miatt az 1960-as évekre jelentősen lecsökkent a termékenység, azóta egy magyar nő az 1974-1977 közti kisebb demográfiai csúcsot leszámítva átlagosan 2-nél kevesebb gyermeket szül (ma 1.5), így közel fél évszázada nem biztosított a népesség reprodukciója (újratermelődése).

1980-ra 10. 600 000-en vagyunk, majd ettől kezdve a népesség száma napjainkig folyamatosan csökken, tehát a halálozások száma meghaladja a születésekét.