“KEVÉS NEMZETNEK VAN OLYAN NAGYHATALMÚ ŐRANGYALA, MINT A MAGYAROKNAK” (Pió atya)

Egyet a mamának, egyet a papának, egyet pedig a magyar hazának – tartja a régi magyar mondás. Persze lehetne folytatni a sort további gyermekekkel, de ez szépen kifejezi azt, amit mi, magyarok a családról, gyermekről, hazáról hagyományosan gondolunk. Gyermekeink világra jövetele nemcsak Isteni akarat, nemcsak az emberi személyiségfejlődés legnagyobb beavatása, de nemzetünk fennmaradásának záloga is. Manapság mintha ezek a szempontok háttérbe szorulnának az „élj a mának” életérzés oltárán.
A magyarság rohamosan fogy. Az ateista, feminista, liberális, individualista eszmék széles körű elfogadásának, a nők munkába állításának, önmegvalósításának, az anyaság leértékelésének a következménye a népességfogyás. A kényelem és az anyagi javak hajszolása közben elvesznek a magasabb rendű célok: az ember szellemi, lelki fejlődése, gyermekeink felnevelésével halhatatlanná válásunk, valódi küldetésünk a Földön.

Régen úgy tartották, hogy amíg nem lett apa, addig nem is férfi a férfi. A család nevének folytatása megfellebbezhetetlen erkölcsi kényszer volt, mely által a nemzetség fennmaradását biztosították.

Ha nem változtatunk ezen a rossz tendencián, évtizedeken belül kisebbségbe kerülhetünk a saját hazánkban, életterünket átveszik az idegen fajtájú és kultúrájú népek sokaságai. Gyermekek hiányában összeomlik gazdasági rendszerünk, leépülnek intézményrendszereink, bezárnak óvodák, iskolák, megszűnnek települések, a kultúra hanyatlásnak indul, melynek hatásait már napjainkban is érezhetjük.

Mozgalmunk célul tűzte ki annak hirdetését, hogy mai modern világunkban is életünk valódi értelme a családalapítás és gyermekvállalás, annak minden nehézségével és gyönyörűségével. Tevékenységünkkel segíteni kívánjuk azokat, akiknek a kezében népünk sorsa áll: a szülőképes korban lévő fiatalokat. Demográfiai témájú előadásokat, konferenciákat szervezünk, riportokat készítünk példaértékű emberekkel, adományokat gyűjtünk gyermekes családok számára. Közéleti szerepléseinkkel megpróbálunk a döntéshozókra is nyomást gyakorolni a születések számának növelése érdekében.

A NEMZET az azonos történelem biológiai szelekciója által kiválasztott egyedek összessége. A nemzet szó a nemz, nemzeni igéből származik, amely az adott népesség azonos genetikai eredetére utal. Az együtt élő családokból áll össze a nemzetség, a nemzetségekből a törzs, a törzsekből a nemzet. A nemzet szervesen fejlődő közösség, melyet évezredek során a közös vér, az azonos földrajzi viszonyok, éghajlat, életmód, a közös nyelv, a közös sors, a közös hagyományok és kultúra ezer egymásra ható tényezője alakított ki. A nemzet tehát azonos életkörülmények között, azonos életérdekek mentén szerveződő történelmi-biológiai egység, melynek erejét az etnikai tisztaság növeli, az etnikai heterogenitás pedig csökkenti.

Ezért valljuk, hogy a „migrációs válságnak” nevezett, Európára zúduló népvándorlás elősegítése szembeszegülés Isten parancsaival, és ellentétes az európai nemzetek érdekeivel; valódi népirtás, mellyel jogunk és kötelességünk szembeszállni. Valljuk továbbá, hogy a migrációt Európa népei akkor fogják tudni megállítani, amikor a hagymázas általános “emberi jogok” helyett ki mernek állni végre önmagukért, az európai öshonos fehér emberi rasszért.

Budaházy Edda