Videók 2018-12-02T16:38:58+00:00

ISMERJÜK MEG FEKETE GYULÁT

Életrajz
Mezőkeresztesen született 1922-ben, kisparaszti családban. A jó képességű gyereket a család minden erejét összeszedve taníttatta. Alapfokú tanulmányai után Sárospatakon lett diák. Közéleti, nemzeti sorskérdések iránti érdeklődése iskolái, olvasmányai, tanárai nyomán hamar kialakult. Sárospatak után a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre iratkozott be, de tanulmányai a háború miatt félbe szakadtak. Egyetemi évei alatt a kor kiváló szellemi műhelyeként is működő Győrffy Kollégium lakója volt.
Az országos politikába a Nemzeti Parasztpárton keresztül kapcsolódott be. A földosztás miniszteri biztosa volt Borsod megyében. Versek, prózai darabok írásával már diák évei alatt foglalkozott, s lassan ez lett kenyérkereső foglalkozása. Nevét az olvasó közönség előbb szépíróként ismerte meg.
A népességfogyás, mint nemzeti sorskérdés
Az 1962-es születésszám mélypontról értesülve kezdett népesedési helyzetünkkel foglalkozni, s lassan szépíróból közéleti kérdésekkel foglalkozó publicista lett. Népesedési kérdésben kimondott, leírt gondolatainak lényege: mi magyarok és az összes civilizált nép feléli a jövőjét, mert azt a munkát, anyagi és nem anyagi befektetést, ami az utódnemzedékek életre hívása és elindítása kívánna, megspóroljuk, elfogyasztjuk. S ennek súlyos következményei, ára lesz. Ezt a diagnózist, akik a jövő elfogyasztását, fölélését szorgalmazták, pártolták, s akiket később az író a pusztulás pártján állóknak nevezett, azonnal támadni kezdték, felállítóját gúnyolták, fasizmussal és egyebekkel vádolták. E szellemi és politikai körök egyik legnagyobb lelepleződése volt a 2015-ben áradattá szélesedett nép özönlés, amikor is nyilvánvalóvá vált, hogy a fogyást előidéző politikájuk nem ártatlan ügyetlenkedés volt, hanem szándékos népirtás.
A népességfogyással kapcsolatos meglátásai, jóslatai és a társadalmi felelősségvállalásra való figyelmeztetései ma is aktuálisak.
Álljon itt az írónak egy rövidebb lélegzetű írásából a legtanulságosabb néhány sora, érzékeltetendő, hogy miről is van szó:

“Ezúttal nem átkozhatjuk a balsorsot. Idegen elnyomókat sem okolhatunk, pusztító járványokat, természeti katasztrófákat sem. Voltaképp hazai hatalmi kényszert sem vádolhatunk, önként és dalolva irtjuk magunkat a világból, Arany Jánossal szólva: “Mint lepke a fényt elkábulva issza,/Úgy lőn nekünk a romlás – élvezet”.

Interjú 1992-ből:

Interjú 1995-ből:

Interjú 2007-ből:

A NEMZETI KONZULTÁCIÓRÓL ŐSZINTÉN

Mi legyen veled, Nemzeti Konzultáció?

A kormány ismét Nemzeti Konzultáció keretei között kéri ki a magyar emberek véleményét, ezúttal a demográfiai krízis kezeléséről.

Ez egyrészt egy gesztus felénk, honpolgárok felé, és valljuk be: jól esik az illúzió, hogy esetleg beleszólhatunk, alakítói lehetünk az egyébként minket súlyosan érintő országos és ezáltal világi eseményeknek. Másrészt pedig látnunk kell: egy olyan világot élünk az Európai Unión belül (sajnos), ahol a magyar kormányt többek között azért is támadják, mert kiáll a hagyományos családmodell és a normalitás mellett. Ebbéli küzdelmeiben pedig igen jó volna, ha tudna a lakosság akaratával érvelni, mondván, nálunk az emberek a migráció helyett a gyermekvállalás ösztönzését támogatják.

A beszélgetés során a résztvevők kielemzik a feltett tíz kérdést.

A tizenegyedik kérdés

A konzultációból azonban hiányzik egy kérdés, ami nélkül a résztvevők szerint nem lehet a demográfiai tél csapdájából kilábalni, és ez a  fel nem tett tizenegyedik kérdés, az abortuszok kérdése.

Minden kormány, vezető, minden erős ember halála, ha csak kétféle csoportosulás veszi körül: az egyik, aki feltétel nélkül mindenre bólogat és a másik, aki feltétel nélkül, mindent támad.

Ezért jó, ha egy társadalomban vannak olyan hangok, akik a nemzet érdekeit szem előtt tartva figyelik az adott kormányzat tevékenységét, ha szükséges támogatják vagy  adandó alkalommal építő kritikákat fogalmaznak meg.

Az alábbi videóban erre tesz kísérletet az aktuális nemzeti konzultációval kapcsolatban Albertné Görgey Zsuzsanna életvédő, a Magyarok Európában egyesület elnöke, Tóth I. János filozófus, a Szegedi Tudományegyetem docense, Majoros István, a Magyar Családok a Megmaradásért Alapítvány vezetője és Budaházy Edda, a Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom alapítója.

Az eredeti cikk a pestisracok.hu-n.

Kapcsolódó: Bauer a pusztulás pártján

AZ ABORTUSZRÓL NEM LEHET, CSAK ÁTFOGÓ TUDÁSSAL VITÁZNI

Évente 90.000 élve születés mellett, közel 30.000 magzatgyermek leli halálát Magyarországon a műtőasztalon.

Egyre erősebb a nyomás a civil szervezetek, magánemberek, mozgalmak részéről, hogy a törvényhozás is vegye végre napirendre ennek a népességfogyás fényében még embertelenebb és érthetetlenebb gyakorlatnak, az abortusznak a felülvizsgálatát.

Az alábbi képen jól látszik, hogy azokban az országokban és földrészeken fogyatkozik erőteljesen a népesség, ahol az abortuszok megengedettek: zömmel a fehér ember által lakott területeken.

Abortusz a világ országaiban 2016-ban

Innentől fogva már csak az a kérdés: kifejezett célunk-e az, hogy kihaljunk, és helyünket átadjuk olyan népeknek, akiknek több eszük van a megmaradáshoz, vagy felnövünk végre a feladathoz és a kihívásokhoz, és megváltozunk fajunk, kultúránk, civilizációnk megmaradása érdekében.

Albertné Görgey Zsuzsanna (Magyarok Európában Egyesület) és Zaymus Eszter (CitizenGo) a Hír TV-ben a terhességmegszakításokról, az ez ellen indított petícióról és a válsághelyzetbe jutott nők támogatásáról.

Ezt a cikket már 19 olvasó megosztotta. Tegyen Ön is így!

BÁR EGYETÉRT VELE, MÉGIS LESZAVAZTA A SZÍVHANGOS JAVASLATOT A PARLAMENT NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGA

Nem vette tárgysorozatba Dúró Dóra parlamenti képviselő magzati szívhang meghallgatásáról szóló határozati javaslatát a Parlament Népjóléti Bizottsága. Míg a Jobbik támogatta a beadványt, a Fidesz tartózkodott a kérdésben.

A kormánypárti képviselő, Dr. Zombor Gábor, a javaslatra válaszul, hozzászólását úgy kezdte: “bár a javaslat céljával és szellemiségével 99,9%-ban egyet lehet érteni, (!) mégis a képviselő csoportunk a szavazásnál tartózkodni fog.”

?

Álláspontját azzal indokolta, hogy nem lehet egy krízishelyzetben (áldott állapotban) lévő nőt olyan pszichikai tehernek kitenni, hogy meg kelljen hallgatnia gyermeke szívhangját, tehát szembesülnie kelljen azzal, hogy a méhében hordott embergyereknek már ver a szíve. Valamint álláspontja szerint a ultrahangos vizsgálat árt a magzatnak (akit egyébként meg akarunk ölni).

Kifejtette továbbá, hogy a kérdés azért is aggályos, mivel mit tegyünk, ha szegényke erőszakból fogant (kb. az abortuszkérelmek 1%-ra igaz), vagy fogyatékos. (?)

Mert ugyebár, akkor már nem ember.

Vagy egyébként sem az?

Látható volt, hogy minden jó szándéka ellenére a Fideszes honatya még némi képzésre szorul biológiából, az életvédelemmel kapcsolatos tények ismeretéből és emberi jogokból.

A Parlament Népjóléti Bizottságának többi tagja mélyen hallgatott a témában, csak remélni tudjuk, hogy azért, mert Dúró Dóra képviselő asszony rendkívül felkészült, megrázó és tényekkel alátámasztott expozéja olyan mély hatással volt rájuk, hogy meg sem bírtak szólalni.

Nem igaz mindez persze Szabó Tímeára, a Párbeszéd nevű törpepárt kicsi, ám de annál agresszívebb képviselőjére, aki általában felbőszült tigris módjára küzd mindenért és mindenkiért, akit a gonosz kormány a legkisebb mértékben meg akar rövidíteni, – legyen az hajléktalan, kutya, macska, elefánt, – de mélyen megvet egy olyan javaslatot, amely az ártatlan magzatgyermekek életéért emel szót. A témához való viszonyulását úgy érezte, azzal fejezheti ki a legképletesebben, ha egyszerűen a napirendi pont tárgyalása előtt színpadiasan távozik.

Ettől függetlenül biztosak vagyunk abban, hogy a szellemet a palackból kiengedték, és előbb vagy utóbb az embertelen és jogilag is aggályos terhességmegszakítások gyakorlata Magyarországon is felülvizsgálatra kerül.

Reméljük továbbá, hogy hamarosan eljön az az idő, amikor a képviselők nem félnek majd kiállni olyan javaslatok mellett, amellyel 99,9%-ban egyetértenek.

Köszönöm Dúró Dóra képviselő asszonynak, a lehetőséget, hogy nézőként részt vehettem az ülésen és szervezetének, a Mi Hazánk Mozgalomnak, és a javaslatot támogató Jobbiknak, hogy ma kiálltak a legfiatalabb magyar gyermekek mellett!

Budaházy Edda

Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom


A CitizenGO közleménye:

Szomorúan tájékoztatjuk, hogy nem vette tárgysorozatba Dúró Dóra parlamenti képviselő magzati szívhang meghallgatásáról szóló határozati javaslatát a Parlament Népjóléti Bizottsága. Míg a Jobbik támogatta a beadványt, a Fidesz tartózkodott a kérdésben.

A javaslat célja az volt, hogy az abortuszra készülő anyák meghallgassák a születendő gyermekük szívhangját, ezzel tájékoztatva legyenek az ő ember voltáról. A javaslatot a mai napon megakasztó parlamenti képviselők még annak is gátat szabtak, hogy a várandós anya egyáltalán tájékoztatva legyen arról, hogy egy élő embert, egy dobogó szívű kisbabát hordoz a szíve alatt!

Pedig rengeteg anya teszi fel a kérdést egy, öt, vagy akár harminc évvel az abortusza után: Miért nem szólt senki, hogy ez így fog fájni? Miért nem szólt senki, hogy nem egy sejtcsomót, hanem a gyermekemet vetettem el, aki már egy élő ember volt? MIÉRT NEM TÁJÉKOZTATTAK ERRŐL? Most lehetőség lett volna tudatosítani, hogy egy dobogó szívű pici baba is jelen van a történetben.

Köszönjük szépen Dúró Dóra képviselő asszonynak, szervezetének, a Mi Hazánk Mozgalomnak, és a javaslatot támogató Jobbiknak, hogy ma kiálltak a legfiatalabb gyermekek mellett!

Feladatunk folyamatosan tájékoztatni a társadalmat és a döntéshozókat az abortusz borzalmáról, az általa okozott rombolásról, sebekről. És imádkozzunk! Hisszük, hogy a kitartó ima és munka meghozza egyszer a gyümölcsét…

Talán ennek a javaslatnak a sorsa ráébreszti az embereket, a szervezeteket és az egyházat, hogy folyamatosan ki kell állni, fel kell szólalni a legártatlanabbak élete védelmében, ha változást szeretnénk elérni a szívekben, a társadalomban és a törvényekben.

Sok a dolgunk, nem fogjuk feladni a munkát a legvédtelenebb kisebbségért! A CitizenGO magyar közösségének tízezrei változást érhetnek el életpárti kiállásukkal!

Üdvözlettel:

Zaymus Eszter

Kapcsolódó: https://megegymagyart.com/peticio-egy-abortuszmentes-magyarorszagert/

Ezt a cikket már 1 olvasó megosztotta. Tegyen Ön is így!

A MACEDÓN TITOK

A Macedónok tudnak valamit.

Macedónia  demográfiai szempontból jól áll, hiszen azon kevés Kelet-Európai országok egyike, ahol a népességet a természetes növekedés jellemzi. Ennek elsősorban az az oka, hogy a termékenységi arányszám 1995-ig 2,1-es érték felett volt. Később itt is csökkent a termékenységi arányszám, de felismerték a probléma súlyát és a 2005-ös mélypontot jelentő 1,56-os termékenységi arányszámot számos intézkedéssel sikerült feltornáznia 1,62-ra (2016). A nem-pénzügyi jellegű intézkedések között Vladimir Gjorchev, kereszténydemokrata parlamenti képviselő megemlítette a családbarát reklámokat, illetve azt hogy az abortuszra jelentkező nők a végső döntése előtt egy orvosi vizsgálat keretében meghallgathatják a magzat szívhangját.

Magyarországon is újra és újra felmerül a magzati szívhang meghallgatásának igénye, amely után, ahogy a Macedón példa is mutatja, sok  abortuszra jelentkező nő meggondolja magát és megtartja gyermekét. Legutóbb Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom képviselője nyújtott be erről határozati javaslatot a parlamentben, melyet sajnos nem vettek tárgysorozatba.

A másik, hazánkban kiaknázatlan terület a reklámok hatása, amellyel nem, vagy csak nagyon bénán él a kormány, lásd a legutóbbi vonzónak szánt, ám riasztóra sikeredett reklámfilmet.

Alább, a sikeres Macedón reklámfilmekkel ízelítőt szeretnénk adni, milyen szellemben lenne szerencsésebb reklámozni a családalapítást és gyermekvállalást. Ezek a filmek láthatóak sűrűn a reklámblokkokban a “lábgomba krém” reklámok helyett!

A filmek magyar feliratozását megköszönjük lelkes követőinknek és egy meglepetés ajándékcsomaggal jutalmazzuk.

 

 

 

 

 

Valamint egy abortusz kritikus kisfilm:

NICK GRIFFIN ÉS ROBERTO FIORE BESZÉDE BUDAPESTEN

Nick Griffin angol jobboldali politikus, 5 gyermek édesapja.

15 évesen csatlakozott a Brit Nemzeti Fronthoz. Miután elvégezte a Cambridge-i Egyetemet, a pártnál kezdett dolgozni. 1995-ben csatlakozott a Brit Nemzeti Párthoz, amelynek 1999- től  2014-ig az elnöke. A 2009-től 2014-ig EP képviselő.

1998-ban Griffint elítélték olyan anyagok terjesztéséért, amelyekben az európai, őshonos fehér ember megmaradásáért emelt szót, és ezért felfüggesztett börtönbüntetést kapott. 2006-ban felmentették a faji gyűlöletkeltés vádja alól. Griffin számos politikai, társadalmi, etikai és vallási kérdésben bírálta az angliai gyakorlatot. Tüntetést szervezett a muszlim bevándorlók angol tinédzser lányok ellen elkövetett szexuális bántalmazása ellen, mely miatt őt tartóztatták le.

Nick Griffin beszéde a Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom által szervezett III. Nemzeti Népesedési Konferencián:

Roberto Fiore,  olasz nemzeti politikus, 11 gyermek édesapja.

Olasz politikus, az  Európai Harmadik Pozíció ( Third Position ) mozgalom alapító tagja, amely ellenzi a kommunizmust és a kapitalizmust. Ő az olasz hazafias párt, a Forza Nuova vezetője . 

Fiore aktív a politikában, kiáll az őshonos olasz nemzet érdekeiért, bírálja a tömeges bevándorlást és felszólalásaiban mindig felhívja a figyelmet az európai emberek gyermekvállalásának fontosságára. Pártja, a Forze Nuova 2010. október 23-án kiállt az igazságtalanul bebörtönzött Budaháy György szabadságáért.

Roberto Fiore beszéde a III. Nemzeti Népesedési Konferencián:

Ezt a cikket már 192 olvasó megosztotta. Tegyen Ön is így!