Magyarország népessége folyamatosan csökken. Ha nem történik valami radikális változás, akkor számítások szerint még ebben az évszázadban az őshonos magyar népesség elöregszik és kihal, helyét más idegen népek veszik át.

Ezen a jelenlegi kormány családbarát intézkedései sem tudnak érdemben változtatni. Ezt a rossz tendenciát tetézi még, hogy Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozása következtében a szabad munkaerő áramlással, tömegével távoznak hazánkból a munkavállalók nyugatra, főleg a szülőképes fiatal korosztályból.

Ezen túl, megnövekedett a zöldhatáron, illegálisan beáramló idegen fajtájú és kultúrájú népek száma, mely menekültek nagy részét az Európai Unió törvényei miatt kénytelenek lennénk beengedni hazánk területére. Ezek a menekültek kulturális okokból sok esetben 3-4 szer jobb szaporodási hajlandóságukkal újabb potenciális veszélyt jelentenek amúgy is fogyatkozó nemzet számára.

A drámai demográfiai helyzet ellenére még mindig átlagosan napi 100 abortuszt végeznek el.

A magyarországi cigány népességnek a kormány általi segélyezése következtében lélekszáma generációnként megduplázódik, szemben a magyar etnikumú népességgel mely erősen fogy.

A Kormány, Magyarország Alaptörvényében ígéri, hogy védelmezni állampolgárait, megőrizi nyelvét kultúráját, szokásait, identitását, valamint, hogy büszke az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre.

Mi, a II. Nemzeti Radikális Népesedési Konferencia résztvevői úgy látjuk, hogy a magyar embernek, mint őshonos etnikai csoportnak a fennmaradása ma Magyarországon nincs biztosítva.

 

Ezért kérjük a kormányt, hogy az ország erőforrásait fordítsa első sorban:

 1. a magyar családok létrejöttének segítésére.
 2. A már meglévő családok támogatására.
 3. A gyermekvállalás népszerűsítésére és támogatására.
 4. Az abortuszok visszaszorítására.
 5. Az elvándorlás megállítására.
 6. A magyarországi vidék kiürülésének és cigány többségűvé válásának megállítására.
 7. Az idegen bevándorlóknak az országba való bejutásának és itt maradásának megakadályozására.

Kérjük továbbá, hogy ne támogassa, hanem akadályozza meg:

 1. a deviáns viselkedést (homosexualitás, pedofilia, prostitució) propagáló szervezetek működését
 2. a házasság, család és a jó erkölcs ellen ható média megjelenéseket
 3. az idegen népek tömeges betelepedését.

Kinyilvánítjuk továbbá, hogy Mi, magyarok, kiknek ősei évszázadok óta ezért az országért dolgoztak, érte vérüket hullatták, megkülönböztetjük magunkat más, idegen betelepülő népektől, erőforrásainkat nem kívánjuk rájuk fordítani. Jogunk van a fennmaradásunkért küzdeni, továbbá jogunk van a saját önrendelkezésünkhöz, jogunk van ahhoz, hogy saját etnikai csoportunkkal formáljunk közösségeket.

A népirtás nemzetközi jogi fogalmát a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló 1948-as ENSZ-egyezmény a Nemzetközi Genocidium Egyezmény határozza meg, amelyhez Magyarország is csatlakozott, és az egyezményt a 1955. évi 16. törvényerejű rendelettel ki is hirdette.

Népirtásért felelősségre vonható az, aki valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges kiirtása céljából:

 1. a) a csoport tagjait megöli,
 2. b) a csoport tagjainak, a csoporthoz tartozása miatt súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz,
 3. c) a csoportot olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik,
 4. d) olyan intézkedést tesz, amelynek célja a csoporton belül a születések meggátolása,
 5. e) a csoporthoz tartozó gyermekeket más csoportba elhurcolja

 

…az bűntettet követ el, és tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

 

Budapest, 2015.02.28