Mivel sokszor megkapom a vádat, miszerint túl agresszíven erőltetjük a gyermekvállalás fontosságának témakörét és ezzel ellenérzést keltünk sokakban, ezért fontosnak érzem elmondani a következőket.

Nemsokára azok is a népességfogyás katasztrofális hatásaival fognak szembesülni, akik eddig egyáltalán nem törődtek a magyarság létszámával és korbeli eloszlásával, ezek sajátosságaival. Tudom, hogy ez a folyamat nehezen észrevehető a nagykörúti nyüzsgésben, de vidékre elmenve már tisztán látszik.

A ránk váró folyamatok – az illegális bevándorlás, az elvándorlás, a cigányság egész megyékre kiterjedő dominanciája, az elhagyott falvak, a népesség eltűnése miatt az oktatás, az egészségügy, a kultúra hanyatlása, mind a generációk megfeleződésének következményei. Persze mondhatjuk erre, hogy a gyermekszám csökkenése is valaminek a következménye, és ez igaz is.  A káros folyamatok, egymásra hatnak, erősítik egymást.

Sokan viszolyognak a témától és haragszanak rám vagy azokra, akik a családalapítás és a gyermekvállalás fontosságára és a terhesség megszakítások magas számának tarthatatlanságára hívják fel a figyelmüket. Azok, akik valamilyen okból érintve érzik magukat, esetleg nem sikerült családot alapítaniuk, nem találják az „igazit” (már ha létezik ilyen), vagy nem tudnak teherbe esni, esetleg abortuszuk volt. És ez a réteg egyre nagyobb létszámú, hiszen felmérések szerint a 40 évesek 40%-nak nincs gyermeke! Egyre többen vannak, akik nem érdekeltek abban, hogy erről a fontos kérdésről beszéljünk.

Tisztában vagyok azzal, hogy sokszor nehéz szülővé válni, családot alapítani még annak is, aki mégoly elkötelezett. Megtartani, a mai világban, talán még nehezebb. Bármelyikünk lehetne olyan helyzetben – én is – hogy nem születhet gyermeke, hogy elválik. Nem gondolom, hogy újjal kéne mutogatni mindenkire, aki utód híján akaratlanul is hozzájárul nemzetünk hanyatlásához. Azt is tudom, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, néha hozunk rossz döntéseket, amik miatt lelkiismeret furdalásunk van. Magyarán, amikor erről a témáról beszélünk, nem vádaskodni akarok.

De!

A magyar nemzet léte, megmaradása a tét. A helyzet olyan súlyos, hogy a század végére teljesen elöregedhet és megszűnhet a magyarság. Ezek matematikai adatok, tények, és nem vélemények. Az ilyesmit könnyű kiszámolni.

Nem hallgathatunk csak azért, mert egyeseknek rosszul esik, mert magukra veszik, mert lelkiismeret furdalásuk van. Ez az ő dolguk, nekik kell megbirkózni vele. Az én dolgom, másokkal együtt úgy érzem az, hogy kongassam a vészharangot, hogy figyelmeztessem azokat, akik még tehetnek valamit.

Lehet, hogy ha korábban felhívják a figyelmemet, és korábban szembesülök a tragikus helyzettel, ma nekem is több gyerekem van. Ma már bánom, hogy csak három van. Ezért nem mindegy, hogy kap-e a téma publicitást vagy nem.

Az Európai Unió vezetőinek többsége gyermektelen. És mily meglepő, nem is a gyermekvállalásban látják a megoldást, hanem a migránsok betelepítésében. Ilyen az emberi természet. Hogyan is szorgalmazhatná a családalapítás és gyermekvállalás fontosságát, ha ő maga a karrierjét, a szabadságát, a kényelmét tartotta fontosabbnak akkor, amikor szülővé kellett volna válni. A mai magyar és európai demográfiai helyzetben TILOS gyermektelen vagy egy gyermekes vezetőt választani, mert nem fog erőfeszítéseket tenni a népesség növelésének érdekében.

Kérek mindenkit, aki úgy érzik, hogy megbántottam azzal, hogy felhívtam a figyelmét a családalapítás fontosságára, ne haragudjon rám. És ne engedjen a kicsinyes, személyes érzéseinek ebben az egyes számú nemzetstratégiai kérdésben és őszintén karolja fel hazánk megmaradásának sorskérdését: a népesség rohamos fogyatkozásának megállítását. A nemzetnek gyermekekre van szüksége, vagy elveszünk! Tisztelem azokat, akiknek bár nincsen gyermekük, vagy csak egy, mégis hangsúlyozzák a gyermekvállalás fontosságát. Ők túl tudnak lépni személyes korlátaikon. És főleg, ha nem tudunk segíteni, legalább ne akadályozzuk, és ne támadjuk azokat, akik a folyamatok megfordításáért fáradoznak.

Akik tehetik, hozzanak világra még egy magyart!

Budaházy Edda

Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom