A Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom által megrendezett sikeres III. Nemzeti Népesedési Konferencián elhangzottak alapján a résztvevők az alábbi megállapításokra jutottak:

  1. Magyarország lélekszáma nemzedékenként felére csökken, népünk tehát belátható időn belül eltűnhet. A nemzethalál elkerülése az Alkotmányosan élet-, és családvédelemre kötelezett, mindenkori magyar politika kötelessége. A jó szándékú, de hatástalan, csak az uralkodó elitek túlélését biztosító, olykor népámító intézkedések elégtelenek. A vezető politikai pártok és az erre alakult polgári kezdeményezések összefogásával arra kell törekedni, hogy közjót szolgáló intézkedésként minden társadalmi építkezést a családalapítás, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés segítésének elsődleges szempontjai vezéreljenek.

  1. A hazai közéletben komoly szemléletváltásra van szükség: nem a kormány és a társadalom támogatja a családosokat, hanem a családosok, a gyermekeket nevelők éltetik a társadalmat. Az életfakasztással nemzetünk jövőjét szolgálók megérdemelt kiváltságainak biztosításával kell az egész társadalomnak, azon belül az elosztási rendszereknek is működniük.

  1. A családalapítás és a gyermekek elfogadása a jövőben legyen a hazafiság alapkövetelménye! Érezze ezt minden, hazájáért felelősséget érző magyar ember szent kötelességnek!

  1. A jelenleg hatályos abortusztörvényben a magzat megölésének egyik lehetséges okaként megjelölt „súlyos válsághelyzet” valójában korlátlan lehetőség az abortusz végrehajtásra. Ez a törvény évtizedek óta nem az élet kultúráját, hanem a halál civilizációját és a belső népirtást szolgálja. Egy kihalófélben lévő népnek csak akkor van esélye a megmenekülésre, ha a szaporodás és sokasodás négymilliárd éves természettörvényéhez igazítja a most azzal ellentétesen működő, testi és lelki termékenységét egyaránt pusztító intézményrendszerét. Ez a heródesi „törvény” a pusztítás jogi, szociális és mentális szempontjai alapján többnyire a fogamzásgátlást és a meddőséget szolgálja, miközben évente 30.000 magzatkorú gyermek életét rabolja el úgy, hogy elkövetőként és szemlélőként áldozattá teszi egész társadalmunkat is.

  1. Meg kell állítani, akár erővel, az idegenek Európába irányuló invázióját és az itt lévőket pedig haza kell küldeni. Az európai őshonos fehér ember populációja rohamosan fogyatkozik, ezért nem hozhatóak olyan nemzetközi intézkedések, amelyek a különböző rasszok további keveredését okozzák. Ki kell mondani, hogy a bevándorlás legnagyobb veszélye nem a terrorizmus, hanem az őshonos népesség lecserélődése, mely ellen a nemzeteknek joguk és kötelességük minden eszközzel harcolni.

Budaházy Edda