Hazafias szervezetek támogatják az Alaptörvény gyermekeket védő módosítását, de szorgalmazzák a nemi egészséget felforgató propaganda tiltását is

Alulírott hazafias személyek és szervezetek üdvözöljük a Kormánynak azt a szándékát, miszerint Alaptörvényben rögzítené az anya és apa fogalmát, garantálná a gyermek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, hogy ezzel is védelmezze természetes nemi fejlődésüket, továbbá biztosítaná a gyermek nemzeti-keresztény szellemű neveltetésben való részesüléshez való jogát.

Üdvözöljük azt a törvényhozói szándékot is, mely a Polgári Törvénykönyvben rögzítené, hogy főszabályként csak házastársak fogadhatnak gyermeket örökbe. A javaslatok vitája rövidesen megkezdődik és várhatóan dühödt támadásokat fog kiváltani a gender-mozgalom hazai és külföldi ügynökeinek részéről.

A magyarság megmaradása, a jövendő magyar nemzedékek egészséges fejlődése és a természetes emberi, társadalmi kapcsolatok megőrzése érdekében rendkívül hasznos és szükséges a mostani Alaptörvény és Ptk. módosítás, amely meggyőződésünk szerint jelentős mértékben köszönhető annak az egyre elfogadottabbá váló, normalitáspárti küzdelemnek, amelyet a nemzeti ellenállás folytat a mentális-nemi egészségünket fertőző mozgalmak támadásaival szemben. Az Alaptörvény 9. módosítását célzó törvényjavaslat szerint:

„Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést. (…) Magyarország védi a házasság intézményét, mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi.”

Évekkel ezelőtt még nevettünk azon, hogy például az Egyesült Államokban olyan alapvető tudnivalókat kell egyes termékekre ráírni, hogy a kávé forró vagy hogy a mikrohullámú sütőben nem szabad macskát szárítani. Akkor még nem gondoltuk, hogy mi is oda juthatunk, hogy az Alaptörvénybe kell foglalni a szülők nemét, jelesül, hogy „az anya nő, az apa férfi”.

Ha az Országgyűlés – reményeinket beteljesítve – megszavazza ezt, akkor végre Alaptörvény és törvény fogja akadályozni a LMBTQP (vagyis leszbikus, “meleg”, biszexuális, transznemű, queer, pedofil stb.) párok gyermeknevelési kísérleteit és azt, hogy nemi-mentális egészséget károsító elméleteiket oktatási/nevelési intézményekben terjeszthessék.

Korszakos sikere ez a Nemzeti Ellenállásnak, nekünk, akik hosszú évek óta küzdünk a szexuális deviánsok társadalomrombolása ellen. Ennek részeként pedig tavaly meghirdettük a gyermekeket veszélyeztető LMBTQP propaganda elleni zéró toleranciát, idén nyáron is követeltük a teljes törvényi tiltást, sikeresen akadályoztunk, illetve zavartunk meg a Budapest Pride kártékony rendezvényei közül jópárat és az aberrált mesekönyv nyilvános bemutatóját.

Fenntartjuk, hogy bár tapasztalataink alapján a hathatós állampolgári ellenlépések, tüntetések és jogi ellencsapások sikeresen fékezhetik a nemi eltévelyedések és támogatóik burjánzását, a társadalomromboló propaganda teljes visszaszorításához azonban törvényi tiltásra és széles körű normalitáspárti ellenállásra van szükség.

Szintet lépve a Mi Hazánk Mozgalom is látványos harcot hirdetett a szivárványos zászlók és az aberrált mesehősök ellen, valamint számos közéleti, egyházi személy és szakmai szervezet is felemelte a hangját, így a széles körű társadalmi elvárás már a kormányzatot is cselekvésre késztette.

Nem dőlhetünk azonban hátra, hiszen a genderlobbi boszorkánykonyhájában már forralják a következő, érték- és magyarellenes megmozdulásokat. Biztosan vagyunk abban, hogy az LMBTQP hálózatok aktivistái a liberális jogvédőkkel, a hazai balliberális pártokkal és a nemzetközi liberális-globalista támogatóikkal karöltve tervezik újabb akcióikat. Ezért továbbra is, nap mint nap meg kell vívni harcunkat értékeink védelmében!

Az Alaptörvény-kiegészítés szellemiségének megfelelő módosításoknak meg kell jelenniük a kapcsolódó törvényekben és rendeletekben is, mindezeknek a gyakorlatban is érvényt kell szerezni. Minden oktatási/nevelési intézményben (a felsőoktatási intézményekben is) és az ifjúsági rendezvényeken is egyértelműen tiltani kell az „érzékenyítésnek” és „szexuális felvilágosításnak” álcázott, kártékony agymosást. A törvényeket minél világosabban kell megfogalmazni, hogy ne találhassanak jogi kiskaput a
gyerekeket és fiatalokat megrontani vágyók.

Napjainkban 71 ország jogrendje tiltja (11 országban halálbüntetéssel is) az általunk is kárhoztatott, nemi egészséget romboló viselkedést és az erre uszító elméletet. Javasoljuk, hogy az orosz modell szerint tiltsák be a Pride felvonulásokat, illetve mindenféle LMBTQP propagandát! Fontos lenne ezért ennek érdekében egy keretjellegű felhatalmazó rendelkezést még beemelni ebbe az Alaptörvényt módosító javaslatba, amely alapján egy sarkalatos törvénnyel tiltható lenne a szexuális deviáns propaganda. Javasoljuk az Alaptörvény XVI. cikke (1) bekezdésének további két mondattal is történő kiegészítését:

„Sarkalatos törvény rendelkezik a nem hagyományos szexuális kapcsolatokat népszerűsítő tevékenységek tilalmáról és a jogkövetkezményekről. Nem hagyományos szexuális kapcsolat népszerűsítésének minősül minden olyan információterjesztés, amely a nem hagyományos szexuális orientáció kialakulását célozza, vonzóvá teszi a nem hagyományos szexuális kapcsolatokat, egyenlő értékűnek mutatja a hagyományos – férfi és nő közötti – szexuális kapcsolattal, illetve felkelti az érdeklődést a nem hagyományos szexuális kapcsolatok iránt.”

Mindez különösen fontos akkor, amikor az EU Bizottsága a napokban tette közzé a teljesen eszement uniós stratégiáját az „LMBTQ személyek esélyegyenlőségéről”, amelyben többek között homofób gyűlöletbeszéddé kívánnák minden EU tagállamban nyilváníttatni a normalitáspárti, értékvédő erők által megfogalmazott minden bírálatot, igazságbeszédet a szexuális deviáns propaganda ártalmairól és a visszaszorítás szükségességéről.

A nyugati társadalmak már vesztésre állnak – Közép-Kelet Európa még megmenekülhet, ezért fontos, hogy a normális emberré váláshoz való jog elsődleges szereppel bírjon az értéktartalom nélküli, elvont liberális jogokhoz képest, ennek pedig része legyen a nemiség hagyományos felfogása, a nemzeti értékeink, hagyományaink és a keresztény kultúra értékeinek elsajátítását biztosító fejlődés garantálása a gyermekek számára.

Mi készen állunk, hogy megvédjük a magyar családokat és gyermekeket. Mi – ahogy azt már évek óta tesszük – továbbra is harcolni fogunk a sátáni, emberellenes propagandával és folyamatos provokációikkal szemben.

Célunk a nemiségében háborítatlan magyar élet biztosítása, az egészséges, hagyományos identitásaink védelme! Ennek érdekében számítunk minden jóérzésű magyar kiállására, támogatására és öntudatos, cselekvő fellépésére és arra is, hogy a Kormány a javaslatainkat támogassa.

Budapest, 2020. november 18.

Aláírók:

Barcsa-Turner Gábor (Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom)
Budaházy Edda (Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom)
Budaházy György
dr. Gaudi-Nagy Tamás (Nemzeti Jogvédő Szolgálat)
Kelecsényi Nándor (Nemzeti Filmkészítők Egyesülete)
dr. Téglásy Imre (Alfa Szövetség, Human Life International)
Walter Pál Péter (European Patriots Unite)

A közlemény itt elérhető PDF formátumban.