Talán tudják kedves olvasóim, talán nem, hogy július 7-én indul a homoszexuálisok nagy bulija, a Budapest Pride Felvonulásaminek címe: „Merj nagyot álmodni!”

Magam részéről mindig is tiltakoztam az azonos neműek közötti aberrált szexuális kapcsolatnak a „meleg” jelzővel való sunyi, elkenő elnevezése ellen. Mert ezzel nem csak valami kellemes jelzővel akarják elkendőzni az undorító, természetellenes kapcsolatot, hanem egy régi szavunkat akarják megfosztani eredeti jelentésétől. Ez a 2 in 1, avagy a szokásos sunyi módszer, két legyet egy csapásra. Mint az „imádás” szavunknál.

Ugyanis meleg lehet egy jó, puha takaró, egy finom leves, egy kellemes kályha, de egy anyának gondot is jelenthet ez a szó. Hiszen ha egy édesanya azt veszi észre, hogy gyermeke betegnek látszik, első, hogy megnézi a homlokát, és ha azt érzi, hogy az meleg, rögtön lázra gyanakszik. Egy szó, mint száz, a meleg ember a magyar nyelv szerint lázas, és annak semmi köze a nemi identitásáhozSőt a magyar nyelv a görög-latin elnevezésből származó „homoszexuális” kifejezést „buzinak” nevezi! Akár tetszik, akár nem, ez a valóság. A magyar nyelvben és kultúrkörben a saját neméhez vonzódó embert buzinak nevezik!

Nem tudom, kinek mi erről a véleménye, de járjuk körbe ezt a kérdést egy kicsikét, nézzük meg a Pride mozgalom eredetét, hiszen eléggé felbolygatja nem csak a főváros lelkét, életét, de az országét is. A rendezvényt így harangozzák be a Pride honlapján (mert már ilyen is van nekik természetesen): „Találkozzunk a Városligetben 2018. július 7-én 14:00-kor, és induljunk el együtt a Kossuth térre. Mindent megteszünk érte, hogy a felvonuláshoz útközben is tudj csatlakozni.”

Nézzük csak, erkölcsi szempontból. Hogyan is ítéli meg az elvileg keresztyén alapokon álló Európa, és a világ keresztyénsége a homoszexualitást?

Bűn-e a homoszexualitás?

Ki kell jelentenünk, hogy IGEN! Mert Isten parancsa ez volt az első emberpárnak, vagyis minden későbbi generációnak is:

“Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a szárazföldön mozgó minden élőlényen!” (1Móz 1: 27-28)

Vagyis a buzi kapcsolattal az ember megtagadja Isten parancsát, hiszen egy ilyen kapcsolatból soha nem születhetik utód!

Az első emberpár bűne, vagyis az eredendő bűn éppen az ENGEDETLENSÉG volt! A buziság is engedetlenség!

Mivel a buziságnak nincs genetikai eredete, ki kell jelentenünk, hogy ez egy szociális és pszichikai eredetű eltévedés, céltévesztés, ami tulajdonképpen maga a bűn, hiszen a bűn szó eredeti jelentése is ez!

Gyógyítható-e a homoszexualitás?

IGEN! Hiszen Isten is, és így a hívő ember is magát a bűnt, és az ahhoz való ragaszkodást ítéli el, nem az embert, akit a Gonosz valamilyen módon lépre csalt, becsapott, megtévesztett, eltérítette a helyes útról. Ezért tudnunk kell, hogy a szeretet ezt a pszichikai eltévedést is képes orvosolni.

Két feladatunk van a szexuális eltévedés esetén. Egyrészt ráébreszteni az eltévedtet, hogy nem jó úton jár, másrészt megértetni vele, hogy van lehetőség a teljes helyreállásra, ez pedig az Istenhez való megtérés! Mint pár éve még rendszeres telefonos lelki segítő, elmondhatom, hogy szükség van a segítségre.

A már említett Pride Felvonulással egy időben lesz egy keresztyén rendezvény, egy RENDHAGYÓ ISTENTISZTELETis, ahol lehetőségünk lesz beszélgetni eltévedt embertársainkkal!

Ezeknek az embereknek nem utálatra, elutasításra van szükségük, hanem szeretetteljes segítségre. Még akkor is, ha először ők ellenségesen lépnek fel.

Mit is mondott Jézus a keresztfán, kivégzőiről?

„Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. (Luk 23:34)”

Igen, még akkor is, ha a válasz ilyen durva: Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Mert nem tudják, mit cselekszenek! De talán a mi szeretetünk, imádságunk megtöri a kemény szíveket. Hiszen Jézus soha nem mondta, hogy könnyű dolgunk lesz. Mégis azt parancsolta:

„Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei Atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. (Mt 5: 44-45)

Czakó István, Nemzeti Internet Figyelő